Record details

Title
    Schafarzikit von Pernek, Revier Pezinok (Slowakei)
Other titles
    Schafarzikit z Perneku, revír Pezinok (Slovensko)
    Schafarzikite from Pernek, the Pezinok ore district (Slovakia)
Author
    Ďuďa, Rudolf
    Ozdín, Daniel
    Sejkora, Jiří
    Tuček, Peter
    Vitáloš, Jiří
Language
    německy
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Lapis
Vol./nr.
    Roč. 29, č. 12
Pages
    10
Year
    2004
Thesaurus term
    kermesite
    Malé Karpaty Mts.
    Pernek
    Pezinok
    schafarzikite
    Slovak Republic
    valentinite
Keyword
    Pernek
    Pezinok
    Revier
    Schafarzikit
    Slowakei
Abstract (in czech)
   Vzácný oxid antimonu schafarzikit byl po dlouholetém pátrání na Sb-ložisku Pernek-Križnica (Malé Karpaty, Slovensko) nalezen znovu v roce 2002. Parageneze valentinit - senarmontit - kermesit - schafarzikit vznikla ze zbytkových hydrotermálních roztoků s vysokým obsahem kyslíku.
Abstract (in english)
   The rare antimonoxide schafarzikite was found at the Sb deposit Pernek-Križnica (the Malé Karpaty Mts., Slovakia) in year 2002. The origin of mineral association valentinite - senarmontite - kermesite - schafarzikite is bound on late hydrothermal solution with high content of oxygen.
Abstract (other)
   Nach langjähriger Suche wurde das seltene Antimonoxid Schafarzikit im Jahre 2002 in der Antimonlagerstätte Pernek-Križnica (Malé Karpaty Geb., Slowakei) wiederentdeckt. Die Paragenese Valentinit - Senarmontit - Kermesit - Schafarzikit entstand aus hydrothermalen Restlösungen mit hohem Sauerstoffgehalt.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012