Record details

Title
    Skládkování odpadů a kontaminace horninového prostředí
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    EKO-ekologie a společnost
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 1
Pages
    s. 11-14
Year
    1994
Keyword
    Horninového
    Kontaminace
    Odpadů
    Prostředí
    Skládkování
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012