Record details

Title
    Složení a struktura uhlí České republiky
Statement of responsibility
    Ivana Sýkorová, Jiří Brus, Stanislav Opluštil, Vladimír Machovič, Michal Stejskal, Jan Kubelka, Jiří Bek, Ivo Čermák, Eva Melichárková, Vilém Daněk, Božena Žáková
Other titles
    Czech Republic Coal Composition and Structure
Author
    Bek, Jiří
    Brus, Jiří
    Čermák, Ivo
    Daněk, Vilém
    Kubelka, Jan
    Machovič, Vladimír
    Melichárková, Eva
    Opluštil, Stanislav, 1962-
    Stejskal, Michal
    Sýkorová, Ivana, 1969-
    Žáková, Božena
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 7(113)
Pages
    s. 161-170
Year
    1999
Notes
    3 tab., 3 s.bibl.
    v témže svazku je anglická verze, vč.anglického resumé s.35
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    karbon-svrchní
    Lycopsida
    macerály
    paleoekologie
    paleozoikum-svrchní
    prouhelnění
    spektrometrie
    terciér
    terciér Českého masivu
    uhelná sloj
    uhlí
    uhlovodíky aromatické
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    České
    Republiky
    Složení
    Struktura
    Uhlí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012