Record details

Title
    Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
Author
    Franců, J.
    Kalvoda, J.
    Poelchau, H.
    Střelcová, E.
    Sýkorová, Ivana
Conference
    Seminář České tektonické skupiny (2. : 00.04.1997 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 71-72
Notes
    Projekt: IAA3012703, GA AV ČR
Keyword
    části
    Českého
    Historie
    Jihovýchodní
    Masívu
    Oblastí
    Odraznosti
    Paleozoika
    Terminální
    Vitrinitu
    Vybraných
    Základě
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012