Record details

Title
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z Tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie. Trachybasalt-rhyolite volcanic series from the Teplá Highland: geochemistry and petrology
Author
    Arva-Sós, E.
    Lang, Miloš
    Nekovařík, Č.
    Pivec, Edvín
    Ulrych, Jaromír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 174-176
Year
    1997
Keyword
    Geochemie
    Geochemistry
    Highland
    Petrologie
    Petrology
    Série
    Series
    Tepelské
    Teplá
    Trachybasalt-rhyolite
    Trachybazalt-ryolitová
    Volcanic
    Vrchoviny
    Vulkanická
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012