Record details

Title
    Účast České republiky na činnosti Světových hornických kongresů a IOC WMC
Statement of responsibility
    Karel Kopečný
Other titles
    Participation of Czech Republic in the activities of World Mining Congress and IOC WMC
Author
    Kopečný, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 3
Pages
    s. 69-70
Year
    1997
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    hornictví
    kongres
    mezinárodní spolupráce
Geographical name
    Česká republika
    Svět
Keyword
    České
    činnosti
    Hornických
    IOC
    Kongresů
    Republiky
    Světových
    Účast
    WMC
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012