Record details

Title
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
Statement of responsibility
    Jiří Horák, Vladimír Špachman, Petr Martinec, Zdeněk Weiss
Other titles
    Coal tonsteins and other tufogenous rocks as important marker horizons in the Czechoslovak part of the Upper Silesian coal basin
Author
    Horák, Jiří
    Martinec, Petr, 1942-
    Špachman, Vladimír
    Weiss, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 12
Pages
    s. 518-523
Year
    1990
Notes
    5 obr., 6 fot., 1 tab.
Subject group
    horniny tufogenní
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    korelace
    ložiska pevných paliv
    namur
    sedimenty jílovité
    tonsteiny uhelné
    uhlí černé
    vulkanodetrity
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Ostravsko-karvinský revír
Keyword
    části
    čs
    Další
    Horizonty
    Horniny
    Hornoslezské
    Jako
    Korelační
    Pánve
    Tonsteiny
    Tufogenní
    Uhelné
    Významné
Abstract (in czech)
   Obtížnost identifikace uhelných slojí je zřejmá tam, kde je masív intenzívně tektonicky porušen. Jedním z kritérií pro určení sloje je i přítomnost litostratigrafického horizontu ve sloji nebo v jejím blízkém okolí. Jako tyto horizonty vystupují i uhelné tonsteiny. Na základě korelací byla stanovana kritéria pro petrografický pojem uhelný tonstein jako argilitizovaný tuf v podmínkách uhlotvorného rašeliniště. Jsou uvedena korelační schémata ostravského a karvinského souvrství s vyznačením tufogenních litostratigrafických horizontů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012