Record details

Title
    Vývoj oboru užitá geofyzika
Author
    Müller, Karel
Conference
    Minulost a současnost aplikované geologie (15.11.2002 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Minulost a současnost aplikované geologie. Sborník vydaný k 50. výročí založení katedry hydrogeologie a inženýrské geologie a katedry užité geofyziky na Univerzitě Karlově v Praze
Pages
    s. 51-53
Notes
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    applied geophysics
Keyword
    Geofyzika
    Oboru
    Užitá
    Vývoj
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012