Record details

Title
    Země a Slunce
Author
    Filip, Jiří
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Živel Země. Planeta Země.
Pages
    s. 20-23
Notes
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Earth
    Sun
Keyword
    Slunce
    Země
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012