Record details

Title
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
Other titles
    Changes of vegetation in sediments and climate of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2003
Thesaurus term
    Pollen analyses, stratigraphy, Quaternary, Holocene, Morava River foodplain, floods, Moravia, Czech Republic
Keyword
    CHKO
    Klimatu
    Litovelské
    Moravy
    Pomoraví
    řeky
    Sedimentech
    Vegetace
    Změny
Abstract (in czech)
   Po katastrofálních povodních koncem 90. let na Moravě jsem měla možnost studovat organické sedimenty na vybraných lokalitách z pohledu palynologa. Studovala jsem vybrané lokality v oblasti Litovelského Pomoraví: Štěpánovská smuha, Hraniční Morava, Panenský les a Kladničí (u Olomouce).
Abstract (in english)
   Changes of vegetation in sediments and climate of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014