Record details

Title
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika
Statement of responsibility
    Jiří Toman
Other titles
    Iron-rich zeolites from the locality Svojanov, Czech Republic
Author
    Toman, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 96, č. 1
Pages
    s. 3-10
Year
    2011
Notes
    7 obr., fot., diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    alpská parageneze
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    hořčík
    letovické krystalinikum
    lokalita mineralogická
    zeolity
    železo
Geographical name
    Česko
    Svojanov (Svitavy, Polička)
Keyword
    Bohaté
    Česká
    Lokality
    Republika
    Svojanov
    Zeolity
    Železem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014