Record details

Title
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
Statement of responsibility
    Božena Schejbalová
Author
    Schejbalová, Božena
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 9
Pages
    s. 27-29
Year
    2007
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Coal exploitation under water-bearing strata
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    016
    553.9
    622.33
Conspectus category
    01
    553
    622
Subject group
    baden
    bibliografie
    čerpání
    důl
    hornoslezská pánev
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    model matematický
    odvodňování
    rizika geologická
    stabilita
    surovinová politika
    technologie
    těžba podzemní
    uhelný revír
    využití nerostných zdrojů
    výzkum
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Dobývání
    Horizonty
    Informace
    Ostravě-Radvanicích
    Programu
    řešeného
    Stručná
    Uhelným
    Uhlí
    ústavem
    Vědeckovýzkumným
    Vodonosnými
    Výsledcích
    Výzkumného
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012