Record details

Title
    "Jeskynní hlíny" zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater
Other titles
    Cave soils of the show caves in the Low and Belianske Tatras
Author
    Hlaváč, Juraj
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"
Pages
    6
Notes
    Akce: 2003/10/05 ; Tále
Thesaurus term
    cave soils
    chemistry
    fluvial cave sediments
    material composition
    texture
Keyword
    Belianských
    Hlíny
    Jeskyní
    Jeskynní
    Nízkých
    Tater
    Zpřístupněných
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012