Record details

Title
    "Jeskynní perly" jako vedlejší produkt stavebních technologií
Other titles
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions