Record details

Title
    'Late Homerian extinction event' (lundgreni Event) and subsequent recovery, Wenlock/Ludlow boundary - Všeradice
Author
    Štorch, Petr
Conference
    UNESCO-IGCP Project 335 "Biotic Recoveries from Mass Extinctions" Final Conference "Recoveries '97" (10.09.1997-16.09.1997 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Recoveries '97 Conference Field Trip Book
Pages
    s. 16-20
Notes
    Projekt: GA205/95/1516, GA ČR
Keyword
    Boundary
    Extinction
    Homerian
    Late
    Lundgreni
    Recovery
    Subsequent
    Všeradice
    Wenlock/Ludlow
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012