Record details

Title
    'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu
Author
    Buriánek, David
    Gilíková, Helena
    Otava, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014 Olomouc
Pages
    2
Keyword
    Krasu
    Moravského
    Přechodová
    Souvrství
    Visé
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014