Record details

Title
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych a Jiří Adamovič
Other titles
    (Ultra)mafic mantle xenoliths in Cenozoic alkaline volcanics of the Bohemian Massif (Czech Republic)
Author
    Adamovič, Jiří, 1965-
    Ulrych, Jaromír, 1943-
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 3-4
Pages
    s. 205-215
Year
    2004
Notes
    4 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 214-215
    il.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    alkalický bazalt
    alkalický typ
    bazanit
    chemismus hornin
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    křída-svrchní
    nefelinit
    olivín
    původ plášťový
    pyroxeny
    složení mafické
    spinel
    ultrabazika
    vulkanismus
    xenolit
    zóna zlomová
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Alkalických
    Česká
    Českého
    Kenozoických
    Masívu
    Plášťové
    Republika
    Ultra)mafické
    Vulkanitech
    Xenolity
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012