Record details

Title
    A Belt of High-K Plutonic Rocks Related to Crustal Extension: Evidence from the European Variscan
Statement of responsibility
    Philippe Rossi, Alain Cocherie
Other titles
    The Origin of Granites and Related Rocks: Hutton Symposium (Variant.)
Author
    Cocherie, Alain
    Rossi, Philippe
Language
    anglicky
Source title - serial
    U.S. Geological Survey Circular
Vol./nr.
    Vol. 1129
Pages
    p. 128-129
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: US Geol. Surv. Circ.
Subject group
    Český masiv
    geochronologie
    Gondwana
    granitoidy
    K (draslík - 19)
    lamprofyry
    megatektonika
    minerály horninotvorné
    vrásnění variské
    zóna střižná
Subject category
    kůra zemská
    střižná zóna
Geographical name
    Česká republika
    Francie
    SRN
Keyword
    Belt
    Crustal
    European
    Evidence
    Extension
    High-K
    Plutonic
    Related
    Rocks
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012