Record details

Title
    A Jurassic Brachiopod Fauna from the mitterwand Area near Hallstatt (Upper Austria)
Author
    Lobitzer, H.
    Siblík, Miloš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologische Bundesanstalt. Jahrbuch
Vol./nr.
    Roč. 148, č. 1
Pages
    s. 59-87
Year
    2008
Notes
    GA205/00/0944 Brachiopoda středního liasu a celkový vývoj brachiopodových společenstev liasu Severních vápencových Alp Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Řešitel: RNDr. Miloš Siblík, CSc., Období řešení projektu: 2000-2002.
    Projekt: GA205/00/0944, GA ČR
    Překlad názvu: Jurská brachiopodová fauna z oblasti Mitterwandu u Hallstattu (Horní Rakousko)
    Rozsah: 29 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Brachiopods
    Jura
Keyword
    Area
    Austria
    Brachiopod
    Fauna
    Hallstatt
    Jurassic
    Mitterwand
    Near
    Upper
Abstract (in czech)
   Při novém výzkumu klasické lokality Mitterwand u Hallstattu bylo zjištěno 52 liasových a 12 dogerských brachiopodových druhů. Liasové společenstvo má velmi blízký vztah ke společenstvu na klasické lokalitě na Hierlatzu. (Feuerkogelu).
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012