Record details

Title
    A Low-Variance Mineral Assemblage with Talc and Phengite in an Eclogite from the Saxonian Erzgebirge, Central Europe, and its P-T evolution
Statement of responsibility
    H.-J. Massonne, J. Kopp
Author
    Kopp, Jürgen
    Massonne, Hans-Joachim
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of petrology
Vol./nr.
    Vol. 46, no. 2
Pages
    p. 355-375
Year
    2005
Notes
    1 obr., 9 diagr., 4 fot., 7 tab.
    Bibl. s. 373-375
    il., tab.
    Zkr. název ser.: J. Petrology
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    chemismus minerálů
    eklogit
    fylosilikáty
    geobarometrie
    geotermometrie
    krušnohorské krystalinikum
    metamorfóza vysokotlaká
    minerály horninotvorné
    podmínky P-T
    struktura porfyroblastická
    zonálnost krystalu
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hammerunterwiesenthal (SRN)
    Krušné hory
    Meluzína (Chomutov, Kadaň)
    SRN-Sachsen
Keyword
    Assemblage
    Central
    Eclogite
    Erzgebirge
    Europe
    Evolution
    Low-Variance
    Mineral
    P-T
    Phengite
    Saxonian
    Talc
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012