Record details

Title
    A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic
Author
    Bashforth, A. R.
    Dašková, Jiřina
    Drábková, J.
    Libertín, M.
    Opluštil, S.
    Pšenička, J.
    Šimůnek, Z.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 155, 3-4
Pages
    s. 234-274
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA205/05/0105, GA ČR
    Překlad názvu: Rašelinný les (střední Pennsylvanian, Bolsov) zachovaný in situ ve vulkunickém popelu brouskového horizontu v Radnické pánvi (Česká republika)
    Rozsah: 41 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    in situ
    palaeoecology
    peat-forming mires
    Pennsylvanian
    plant taphonomy
    tuff
Keyword
    Ash
    Basin
    Bolsovian
    Czech
    Forest
    Horizon
    Middle
    Peat-forming
    Pennsylvanian
    Preserved
    Radnice
    Republic
    Situ
    Volcanic
    Whetstone
Abstract (in czech)
   Původní močál spodní radnické sloje (stř. Pennsylvanian, Bolsov) byl pohřben vulkanických popelem. Tehdejší ekosystém se tak zachoval in situ a bylo proto možné studovat taxonomické složení, prostorové uspořádání, vertikální stratifikaci a vzájemné vztahy pohřebeného společenstva. Fosilní rostlinné zbytky reprezentují bažinné společenstvo, planární (rheotrofický) močál je situován do úzkého paleoúdolí s aktivním říčním systémem. Bylo identifikování 27 morfotaxonů, které reprezentují 20 kompletních rostlin (whole-plant concept) s širokou variabilitou růstových forem.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012