Record details

Title
    A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland
Statement of responsibility
    Mirosław Jastrzębski
Author
    Jastrzębski, Mirosław
Language
    anglicky
Source title - serial
    International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau)
Vol./nr.
    Vol. 98, no. 8
Pages
    p. 1901-1923
    p. 1925
Year
    2009
Notes
    1 tab.
    11 obr., fot., diagr., 5 tab.
    Erratum k původnímu textu.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Původní text v plném rozsahu.
    Zkr. název ser.: Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.)
Classfication no.
    55(1)
    551.2
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    analýza petrotektonická
    analýza tektonická
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    datování Sm/Nd
    deformace
    erratum
    geologie regionální
    kinematika
    metamorfika
    metamorfóza
    mramor
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    podmínky P-T
    svor
    terán
    vrásnění variské
Geographical name
    Česko
    Polsko
Keyword
    Brunovistulian
    Collision
    Continental
    Contribution
    Dome
    Formation
    Metamorphic
    Orlica-Śnieżnik
    Poland
    Record
    Stronie
    Structural
    Sudetes
    SW
    Terrane
    Variscan
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 12. 2009
Import date
    8. 8. 2012