Record details

Title
    A comparison of sequential extraction techniques for determining arsenic fractionation in synthetic mixtures
Author
    Ettler, Vojtěch
    Mihaljevič, Martin
    Poňavič, Michal
    Šebek, Ondřej
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Analytical and bioanalytical chemistry
Vol./nr.
    Roč. 377, č. 4
Pages
    7
Year
    2003
Thesaurus term
    fractionation
    Martin Mihaljevič arsenic
    sequential extraction
    synthetic mineral mixtures
Keyword
    Arsenic
    Comparison
    Determining
    Extraction
    Fractionation
    Mixtures
    Sequential
    Synthetic
    Techniques
Abstract (in english)
   Porovnání sekvenčních extrakcí pro zjištění speciace As v pevném materiálu
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012