Record details

Title
    A composite based on glass fibers and siloxane matrix as a bone replacement
Author
    Balík, Karel
    Černý, Martin
    Fenclová, Taťána
    Hulejová, H.
    Pešáková, V.
    Sochor, M.
    Suchý, Tomáš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ceramics - Silikáty
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 1
Pages
    s. 29-36
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA106/03/1167, GA ČR
    Projekt: GA106/06/1576, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Kompozit na bázi skleněných vláken a siloxanové matrice jako kostní náhrada
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
    VZ ČVUT: MSM6840770012
Subject category
    glass fibres
    interface
    polymer-matrix composites (PMCs)
Keyword
    Based
    Bone
    Composite
    Fibers
    Glass
    Matrix
    Replacement
    Siloxane
Abstract (in czech)
   Byl navržen kompozit na bázi skleněných vláken a siloxanové matrice s velikostí otevřených pórů v rozmezí 0,2 - 0,4 mm, 0,4 - 0,6 mm a vice než 0,6 mm. Matrice byla obohacena hydroxyapatitem.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012