Record details

Title
    A contribution to discussion on lower limitation of energy-frequency distribution
Statement of responsibility
    Pavel Kalenda
Author
    Kalenda, Pavel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 9(100)
Pages
    p. 131-138
Year
    1996
Notes
    4 obr., 4 diagr., 2 tab., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    hornoslezská pánev
    měření seizmické
    monitoring
    seizmologie
    těžba
    uhlí bituminózní
    zemětřesení indukované
Geographical name
    ČR-Morava
    Lázně Darkov (Karviná, Karviná)
Keyword
    Contribution
    Discussion
    Distribution
    Energy-frequency
    Limitation
    Lower
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012