Record details

Title
    A discussion of geochemistry of regionally metamorphosed skarns of the Krušné hory Mountains, Czech Republic, and implications for their genesis
Statement of responsibility
    Dušan Němec
Other titles
    Diskuse geochemie regionálně metamorfovaných skarnů Krušných hor, Česká republika, a závěry pro jejich genezi
Author
    Němec, Dušan, 1927-2001
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 1-2
Pages
    p. 23-31
Year
    1996
Notes
    12 obr., 1 tab., 41 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    analýza hornin
    asociace
    chemické vlastnosti
    Eu (europium - 63)
    krušnohorské krystalinikum
    metamorfóza regionální
    rudy Fe
    skarny
Subject category
    petrogeneze
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Czech
    Discussion
    Genesis
    Geochemistry
    Hory
    Implications
    Krušné
    Metamorphosed
    Mountains
    Regionally
    Republic
    Skarns
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012