Record details

Title
    A find of fossil traces in the Zábřeh Group (Lugicum, E Bohemia)
Statement of responsibility
    Jan Zapletal, Ilja Pek
Author
    Pek, Ilja
    Zapletal, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 65, no. 6
Pages
    s. 363-365
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    trace fossils
    zábřežské krystalinikum
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Hoštejn
Keyword
    Bohemia
    Find
    Fossil
    Group
    Lugicum
    Traces
    Zábřeh
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012