Record details

Title
    A first arrival identification system of acoustic emission (AE) signals by means of a high-order statistics approach
Author
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Measurement Science and Technology
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 9
Pages
    s. 2461-2466
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA205/04/0088, GA ČR
    Projekt: GA205/06/0906, GA ČR
    Překlad názvu: Systém pro identifikaci času příchodu akustických signálů s využitím vyšších statistických momentů
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    arrival time acoustic emission
    high order statistics
Keyword
    Acoustic
    AE
    Approach
    Arrival
    Emission
    First
    High-order
    Identification
    Means
    Signals
    Statistics
    System
Abstract (in czech)
   Vyšší statistické momenty jsou využity pro stanovení času příchodu signálů akustické emise.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012