Record details

Title
    A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe)
Author
    Bábek, O.
    Chadima, Martin
    Frána, Jaroslav
    Galle, Arnošt
    Geršl, Milan
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Langrová, Anna
    Otava, J.
    Pruner, Petr
Conference
    Subcommission on Devonian Stratigraphy and IGCP 499 Devonian Land Sea Interaction (09.09.2007-17.09.2007 : Eureka, Spojené státy americké)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Subcommission on Devonian Stratigraphy and IGCP 499 Devonian Land Sea Interaction, Eureka
Pages
    S. 40-42
Notes
    Projekt: IAAX00130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Mnohostranný přístup k rozboru anomálních znaků středu zóny punctata v čistých vápencích (Moravský kras, brunovistulický terán, střední Evropa)
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    geochemistry
    geophysics
    mid-punctata Event
Keyword
    Analyzing
    Anomalous
    Approach
    Brunovistulian
    Central
    Europe
    Karst
    Limestones
    Mid-punctata
    Moravian
    Multiple-parameter
    Pure
    Signatures
    Terrane
    Zone
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá spodno/středofrasnskými režimy paleoprostředí na karbonátových plošinách a přilehlých svazích, ovlivněnými vzdáleným impaktem komety Alamo. Struktura událostí byla získána skrze sekvenčně stratigrafické, faciální a biostratigrafické údaje, a zejména podrobným profilováním odkryvů pomocí magnetosusceptibilitních, gamaspektrometrických a geochemických metod. Byl extraován značně neobvyklý soubor vzácných zrn, který může odpovídat buď materiálu mocně vytrženému z hluboké kůry (pozemský původ), nebo olivino-fyrickému až basaltoidnímu, siderolitovému materiálu, ochuzenému o Ni, Cr (snad meteoritový původ). Přechod od bakterio-houbových stadií (nízký stav hladiny oceánu) k zotavení stromatoporo-korálových útesů (vzestup hladiny) je vyznačen přítomností stromataktových sedimentárních staveb.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012