Record details

Title
    A new Early Devonian palaeozygopleurid gastropod from the Prague Basin (Bohemia) with notes on the phylogeny of the Loxonematoidea
Other titles
    Nový spodnodevonský palaeozygopteridní gastropod z pražské pánve s poznámkami o fylogenezi nadčeledi Loxonematoidea
Author
    Berkyová, Stanislava
    Ferrová, Lenka
    Frýda, Jiří
    Frýdová, Barbora
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 83, č. 1
Pages
    8
Year
    2008
Thesaurus term
    Mollusca, Loxonematoidea, Palaeozygopleuridae, Gastropoda, planktotrophy, Emsian,Bohemia
Keyword
    Basin
    Bohemia
    Devonian
    Early
    Gastropod
    Loxonematoidea
    New
    Notes
    Palaeozygopleurid
    Phylogeny
    Prague
Abstract (in czech)
   Je popsán nový spodnodevonský palaeozygopteridní gastropod z pražské pánve a je diskutována fylogeneze nadčeledi Loxonematoidea
Abstract (in english)
   A new palaeozygopleurid gastropod, Palaeozygopleura vaneki sp. nov., is described from the Emsian Chýnice Limestone (Novakia elegans Zone, upper part of the Zlíchov Formation; late Early Devonian) of the Prague Basin (Bohemia). The phylogeny of the superfamily Loxonematoidea and the origin of planktotrophy are briefly discussed. It is suggested that the large protoconchs of the Palaeozygopleuridae and Loxonematidae might represent a grade before the inception of planktotrophy.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014