Record details

Title
    A new Early Miocene Mahonia Nutt. (Berberidaceae) of Europe
Statement of responsibility
    Zlatko Kvaček, Čestmír Bůžek
Author
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Kvaček, Zlatko, 1937-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 69, no. 3
Pages
    p. 59-62
Year
    1994
Notes
    1 pl., 18 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    analýza kutikulární
    Angiospermophyta
    Český masiv
    miocén
    nálezy
    neogén
    popis organismu
    taxonomie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Evropa
Keyword
    Berberidaceae
    Early
    Europe
    Mahonia
    Miocene
    New
    Nutt
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012