Record details

Title
    A new Miocene Bryozoan from the Sarmatian of the Danube basin
Statement of responsibility
    Kamil Zágoršek
Author
    Zágoršek, Kamil
Language
    anglicky
Source title - serial
    Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen
Vol./nr.
    Vol. 243, no. 3
Pages
    p. 299-303
Year
    2007
Notes
    1 obr., 5 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Neu. Jb. Geol. Paläont., Abh.
Classfication no.
    562/569
Subject group
    Bryozoa
    Cheilostomata
    miocén
    nový taxon
    paleontologie
    sarmat
    taxon koloniální
    terciér
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Basin
    Bryozoan
    Danube
    Miocene
    New
    Sarmatian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012