Record details

Title
    A new bisporangiate lycopsid cone genus Thomasostrobus gen. nov. from the Late Pennsylvanian of the Intra-Sudetic Basin (Czech Republic)
Author
    Bek, Jiří
    Drábková, J.
    Opluštil, S.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 2
Pages
    s. 283-300
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA3013902, GA AV ČR
    Rozsah: 18 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Cadiospora
    in situ spores
    lycopsids
    Pennsylvanian
    Sublagenicula
Keyword
    Basin
    Bisporangiate
    Cone
    Czech
    Gen
    Genus
    Intra-Sudetic
    Late
    Lycopsid
    New
    Nov
    Pennsylvanian
    Republic
    Thomasostrobus
Abstract (in czech)
   Je popsán nový bisporangiátní rod Thomasostrobus ze stefanu vnitrosudetské pánve. Micro- a megasporangia jsou v apikální resp. bazální části šištic a obsahují mikrospory typu Cadiospora magna a megaspory druhu Sublagenicula levis. Pravděpodonou mateřskou rostlinou šištic jsou sigilárie.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012