Record details

Title
    A new bivalve community from the lower Ludlow of the Prague Basin (Perunica, Bohemia)
Other titles
    Nové mlžové společenstvo ze spodního ludlovu pražské pánve (Perunika, Čechy)
Author
    Kříž, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 83, č. 3
Pages
    44
Year
    2008
Thesaurus term
    Bivalvia, Silurian, lower Ludlow, new taxa, palaeoecology, shallow water, volcaniclastics, Perunica, Prague Basin, Bohemia
Keyword
    Basin
    Bivalve
    Bohemia
    Community
    Lower
    Ludlow
    New
    Perunica
    Prague
Abstract (in czech)
   Nové mělkovodní mlžové společenstvo s dominantní Janicula potens ze spodnogorstské karbonátové plošiny ovlivňované činností svatojanské sopky v pražské pánvi je představováno 32 druhy mlžů. Je popsán jeden nový rod a 15 nových druhů. Nové společenstvo obývalo prostředí chráněných, dobře větraných mělčin ovlivňované přímým spadem vulkanického popela v blízkosti vulkanického souostroví. Společenstvo s Janicula potens je doprovázeno bohatým benthosem s více než 202 druhy a představuje tak nejvíc diversifikované silurské společenstvo pražské pánve.
Abstract (in english)
   The new shallow water Bivalvia Janicula potens Community from the lower Gorstian carbonate platform influenced by the Svatý Jan Volcano activity in the Prague Basin is composed of 32 species of bivalves. One new genus and 15 new species are described. The new community occupied the environment of protected well-ventilated shallow water flats influenced by direct ash falls near the volcanic archipelago. It is accompanied by a rich benthos of 202 benthic species. The Janicula potens Community represents the most diversified Silurian community in the Prague Basin.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014