Record details

Title
    A new conodont zonation of the Pragian Stage (Lower Devonian) in the stratotype area (Barrandian, central Bohemia)
Author
    Slavík, Ladislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Newsletters on Stratigraphy
Vol./nr.
    Roč. 40, 1/2
Pages
    s. 39-71
Year
    2004
Notes
    Projekt: GP205/02/P014, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Nová konodontová zonace pragu (spodní devon) ve stratotypové oblasti (Barrandien, střední Čechy)
    Rozsah: 33 s.
Subject category
    Barrandian, central Bohemia
    Lower Devonian
    Pragian conodont faunas
Keyword
    Area
    Barrandian
    Bohemia
    Central
    Conodont
    Devonian
    Lower
    New
    Pragian
    Stage
    Stratotype
    Zonation
Abstract (in czech)
   Na základě výsledků studia konodontových faun pragu ze stratotypové oblasti pražského stupně je navržena alternativní konodontová biozonace pragu. Konodontová fauna získaná ze 187 vzorků z 13 profilů a lokalit potvrzuje, že tzv. standardní globální konodontová zonální škála, která zahrnuje zóny sulcatus, kindlei a pireneae není použitelná ve vlastní stratotypové oblasti pragu. Nově navržená zonace je třístupňová, zahrnuje zóny steinachensis, serratus a celtibericus, a umožňuje dobrou korelaci s některými Barrandienu příbuznými oblastmi. Nejlepším indikátorem, pro bázi klasického (německého) emsu v Barrandienu je nástup taxonu Latericriodus bilatericrescens gracilis Bultynck
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012