Record details

Title
    A new ochotonid (Lagomorpha) from the Early Pleistocene of Slovakia
Statement of responsibility
    Stanislav Čermák
Author
    Čermák, Stanislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte
Vol./nr.
    No. 11
Pages
    p. 662-680
Year
    2004
Notes
    4 obr., 1 fot.
    Bibliografie na s. 678-680
    il.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Neu. Jb. Geol. Paläont., Mh.
Classfication no.
    599
Conspectus category
    56
Subject group
    čelist
    krasová výplň
    kvartér Západních Karpat
    Lagomorpha
    nový taxon
    pleistocén
    zuby
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Early
    Lagomorpha
    New
    Ochotonid
    Pleistocene
    Slovakia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 1. 2009
Import date
    8. 8. 2012