Record details

Title
    A new paleomagnetic pole for Central Europe as derived from selected Tertiary volcanic rocks of the Bohemian Massif
Author
    Cajz, Vladimír
    Chadima, Martin
    Herrero-Bervera, E.
    Marske, J.
    Schnabl, Petr
Conference
    Castle Meeting New Trends in Geomagnetism, Paleo, Rock and Environmental Magnetism (10. : 03.09.2006-08.09.2006 : Valtice, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Travaux Géophysiques
Pages
    Roč. 38, - (2006), s. 22-23
Notes
    Projekt: # 2005-28-02, J. Wiliam Fulbright Commission, Prague, CZ
    Překlad názvu: Nový paleomagnetický pól pro střední Evropu vypočtený z vybraných tercierních vulkanitů Českého masívu
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    České středodohoří Mts.
    paleopole
    Tertiary
Keyword
    Bohemian
    Central
    Derived
    Europe
    Massif
    New
    Paleomagnetic
    Pole
    Rocks
    Selected
    Tertiary
    Volcanic
Abstract (in english)
   In this study we present the results of a rock magnetic and paleomagnetic study of the Tertiary volcanics from the České středohoří Mts. (Czech Republic). After evaluation of data from 24 site (715 specimens) both normal- and reverse-polarity sites were found. After transposition of reverse-polarity sites, the common mean direction is: D = 3.9º, I = 64.6º, k = 41.32, A95 = 4.7º. This gives a virtual geomagnetic pole (VGP) of 85.09ºN, 160.88ºE (dp = 6.06º, dm = 7.55º) with a corresponding paleolatitude of 46.48º, which agrees well with the Late Tertiary apparent polar wander path (APWP) for Europe.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012