Record details

Title
    A new reproductive organ Echinosporangites libertite gen. and sp. nov. and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian) of the Pilsen Basin, Bohemian Massif, Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
    Pšenička, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 155, 3-4
Pages
    s. 145-158
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA205/05/0105, GA ČR
    Projekt: IAA300130503, GA AV ČR
    Překlad názvu: Nový reprodukční orgán Echisporites libertite gen et sp. nov. a jeho spory z pensylvánu (spodní bolsov) plzeňské pánve, Český masív, Česká republika
    Rozsah: 14 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    dispersed sporangia
    ferns
    in situ spores
    Pennsylvanian
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Bolsovian
    Czech
    Echinosporangites
    Gen
    Libertite
    Massif
    New
    Nov
    Organ
    Pennsylvanian
    Pilsen
    Reproductive
    Republic
    Sp
    Spores
Abstract (in czech)
   Nové reprodukční orgány jsou popsány z tufových hornin pensylvánu (spodní bolsov) radnických vrstev Kladenského souvrství z lokality Doubrava z plzeňské pánve České republiky. Sporangia mají čtyři typy buněk a tři specializované trichomy. Tyto trichomy pravděpodobně sloužily k otevírání sporangií k čemuž mohlo docházet za pomoci ostatních živočichů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012