Record details

Title
    A new schizaeaceous fern, Schizaeopsis ekrtii sp nov., and its in situ spores from the Upper Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic
Author
    Dašková, Jiřina
    Kvaček, J.
    Pátová, R.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 140, 1-2
Pages
    s. 51-60
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA205/03/1267, GA ČR
    Překlad názvu: Nový druh kapradiny Schizaeopsis ekrtii a její spory ze svrchní křídy (Cenomanu) České republiky
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Cenomanian
    fern
    palaeobotany
    spores
Keyword
    Cenomanian
    Cretaceous
    Czech
    Ekrtii
    Fern
    New
    Nov
    Republic
    Schizaeaceous
    Schizaeopsis
    Situ
    Sp
    Spores
    Upper
Abstract (in czech)
   Byl popsán nový druh kapradiny - Schizaeopsis ekrtii sp. nov. z peruckorokycanského souvrství - je založen na morfologickém popisu listů a reproduktivních orgánů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012