Record details

Title
    A new schizaeaceous fern, Schzaeopsis ekrtii sp. nov., and its in situ spores from the Upper Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic.
Other titles
    Nová kapradina Schizaeopsis eckrtii sp. nov. z čeledi Schizaeaceae a její spóry in situ z cenomanu Čech (střední Evropa)
Author
    Dašková, Jiřina
    Kvaček, Jiří
    Pátová, Renáta
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 140, č. april
Pages
    9
Year
    2006
Thesaurus term
    Cenomanian
    Schizeaceous fern
Keyword
    Cenomanian
    Cretaceous
    Czech
    Ekrtii
    Fern
    New
    Nov
    Republic
    Schizaeaceous
    Schzaeopsis
    Situ
    Sp
    Spores
    Upper
Abstract (in czech)
   Ze svrchní křídy České republiky, cenomanu, je popsána nová kapradina Schizaeopsis ekrtii z čeledi Schizaeaceae. Jsou popsány její spóry in situ, které patří do okruhu Cicatricosisporites-Appendicisporites-Plicatella..
Abstract (in english)
   A new fern Schizaeopsis ekrtii from the family Schizaeaceae is described from the Upper Cretaceous of the Czech Republic. Its spors Cicatricosisporites-Appendicisporites-Plicatella are described in situ.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012