Record details

Title
    A new species of Lepidostrobus from the Early Westphalian of South Joggins, Nova Scotia, Canada
Author
    Bek, Jiří
    Opluštil, S.
    Thomas, B. A.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 4
Pages
    s. 661-666
Year
    2009
Notes
    Nový druh Lepidostrobus ze spodního vestfálu South Joggins, Nové Skotsko, Kanada. Je popsán nový druh Lepidostrobus dawsonii z langsetu-duckmantu z lokality Joggins, Nové Skotsko, Kanada, na základě paleobotanického a palynologického výzkumu. Spory in situ jsou cingulizonátního typu a odpovídají druhu Lycospora uber.
    Projekt: IAA300130503, GA AV ČR
    Rozsah: 6 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    in situ spores
    Lepidostrobus
    Lycospora
    Westphalian
Keyword
    Canada
    Early
    Joggins
    Lepidostrobus
    New
    Nova
    Scotia
    South
    Species
    Westphalian
Abstract (in english)
   A new Lepidostrobus dawsonii n. sp., from Langsettian-Duckmantian strata at Joggins section, Nova Scotia, Canada is proposed based on palaeobotanical and palynological study. In situ spores are trilete, cingulizonate and of the Lycospora uber-type.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012