Record details

Title
    A new tool for in situ measurements of the vertical distribution of magnetic susceptibility in soils as basis for mapping deposited dust
Author
    Hůlka, Z.
    Kapička, Aleš
    Petrovský, Eduard
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Environmental Technology
Vol./nr.
    Roč. 25, č. 9
Pages
    s. 1021-1029
Year
    2004
Notes
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR3cav_un_auth*0000511
    Překlad názvu: Nový nástroj pro in-situ měření vertikálního rozložení magnetické susceptibility v půdách jako základ pro mapování depozice pevného spadu
    Rozsah: 9 s.
Subject category
    anthropogenic magnetite
    environmental magnetism
    soil contamination
Keyword
    Basis
    Deposited
    Distribution
    Dust
    Magnetic
    Mapping
    Measurements
    New
    Situ
    Soils
    Susceptibility
    Tool
    Vertical
Abstract (in czech)
   In situ měření magnetické susceptibility svrchních půd se používá pro mapování prostorového rozložení atmosféricky deponovaných magnetických částic. Povrchová měření ale integrují signál z určitého objemu půd, a proto není jasné, v jaké hloubce se nachází magneticky obohacená vrstva, pokud existuje. Tato informace je často potřebná pro přesný cílený odběr vzorků půd
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013