Record details

Title
    A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic)
Author
    Bek, Jiří
    Dašková, Jiřina
    Edress, N.
    Libertín, M.
    Opluštil, S.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 155, 3-4
Pages
    s. 175-203
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA3013306, GA AV ČR
    Překlad názvu: Paleoekologický model vegetace spodnovestfálského vnitrohorského údolí (Vnitrosudetská pánev, Česká republika)
    Rozsah: 29 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Intra-Sudetic Basin
    palaeoecology
    plant assemblage
    taphonomy
    Westphalian
Keyword
    Basin
    Czech
    Early
    Intra-Sudetic
    Intramontane
    Model
    Palaeoecological
    Republic
    Valley
    Vegetated
    Westphalian
Abstract (in czech)
   Práce představuje peleoekologický model pro uhelné a doprovodné sedimenty lampertických vrstev žacléřského souvrství ve vnitrosudetské pánvi České republiky. Tafonomická analýza fosilního záznamu prokázala přítomnost autochtonních, paraautochtonních-autochtonních a alochtonních asociací.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012