Record details

Title
    A paragenetic study of Ag-mineralization from Horní Město ore deposit (Northern Moravia)
Author
    Fojt, B.
    Hladíková, J.
    Losos, Z.
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales = Časopis Moravského muzea. Vědy společenské
Vol./nr.
    Roč. 77, -
Pages
    s. 3-27
Year
    1993
Keyword
    Ag-mineralization
    Deposit
    Horní
    Město
    Moravia
    Northern
    Ore
    Paragenetic
    Study
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012