Record details

Title
    A pathologic pygidium from the Pleistocene erratic boulder of Moravia
Statement of responsibility
    Ilja Pek, Martin Čajan
Other titles
    Patologické pygidium z eratického materiálu Moravy
Author
    Čajan, Martin
    Pek, Ilja
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
Vol./nr.
    Roč. 269
Pages
    s. 44-45
Year
    1992
Notes
    1 fot., 3 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc).
Subject group
    kvartér Českého masivu
    oblasti kontinentálního zalednění
    ordovik
    pleistocén
    sedimentace glacigenní
    teratologie
    Trilobita
Subject category
    souvky
Geographical name
    Bohušov (Bruntál)
    ČR-Morava
Keyword
    Boulder
    Erratic
    Moravia
    Pathologic
    Pleistocene
    Pygidium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012