Record details

Title
    A puzzling marine assemblage of organic remains in Upper Paleozoic sediments of the Budějovice Basin
Statement of responsibility
    Vladimír Skoček
Author
    Skoček, Vladimír, 1934-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 68, no. 4
Pages
    s. 7-12
Year
    1993
Notes
    2 obr., 2 pl., 8 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    biostratigrafie
    budějovická pánev
    fosilní zbytky
    karbon
    perm
    sedimentologie
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Assemblage
    Basin
    Budějovice
    Marine
    Organic
    Paleozoic
    Puzzling
    Remains
    Sediments
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012