Record details

Title
    A re-examination of Cenozoic Polypodium in North America
Author
    Dašková, Jiřina
    Kvaček, Z.
    Zetter, R.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 128, -
Pages
    s. 219-227
Year
    2004
Notes
    Další CEZ: MSM113100006.
    Překlad názvu: Revize kenozoického rodu Polypodium ze severní Ameriky
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Cenozoic
    Palaeobotany
    Polypodiaceae
Keyword
    America
    Cenozoic
    North
    Polypodium
    Re-examination
Abstract (in czech)
   Byla provedena revize sterilního holotypu druhu Polypodium fertile MacGinite společně s dalšími fertilními kusy z miocénní formace Weaverille v Redding Creek (Kalifornie, USA). Na základě studia listové morfologie, žilnatiny a in situ zachovalých spor bylo Polypodium fertile přiřazeno ke komplexu Polypodium vulgare. Spory patří k verukóznímu typu I (sensu Lloyd). Ve světle rozdílností mezi původním popisem a skutečnou morfologií sterilního vějíře Polypodium alternatum Pabst z Chuckanutské formace severozápadního Washingtonu (eocén) musela být tato kapradina vyjmuta ze skupiny Polypodium.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012