Record details

Title
    A reassessment of the taxonomy of Oligocarpia bellii (Late Pennsylvanian, Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada)
Author
    Bek, Jiří
    Pšenička, J.
    Zodrow, E.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Palaeontographica. Abt. B: Palaeophytologie
Vol./nr.
    Roč. 272, 1-6
Pages
    s. 51-65
Year
    2005
Notes
    Projekt: IAA3013902, GA AV ČR
    Překlad názvu: Taxonomie druhu Oligocarpia belli
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Carboniferous
    epidermis
    Oligocarpia
Keyword
    Bellii
    Canada
    Coalfield
    Late
    Nova
    Oligocarpia
    Pennsylvanian
    Reassessment
    Scotia
    Sydney
    Taxonomy
Abstract (in czech)
   Druh Oligocarpia bellii byl studován kombinací paleobotanických a palynologických metod, tzn. Poprvé jsou popsány kutikuly a reprodukční orgány s in situ sporami. Morfologie epidermis a stoma je srovnávána s recentními druhy maratialles. Reprodukční orgány se sporami typu Granulatisporites jsou podobné čeledi Sermayaceae, která je považována ze předka Gleicheniacea.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012