Record details

Title
    A review of recent geochemcal and structural evidence for major Paleozoic rifting and re-assembly within the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    J.A. Winchester, P. A. Floyd, Werner Franke, Andrzej Zelazniewicz, František Patočka, Ryszard Kryza, Zbigniew Cymerman, Marek A. J. Piasecki, R. Seston, Q. G. Crowley, Václav Kachlík, Veronika Štědrá, J. G. Holland
Other titles
    Proceedings of the International Conference "Palaeozoic Orogenesis and Crustal Evolution of European Lithosphere" (Variant.)
Author
    Crowley, Q. G.
    Cymerman, Zbigniew
    Floyd, P. A.
    Franke, Werner
    Holland, J. G.
    Kachlík, Václav
    Kryza, Ryszard
    Patočka, František
    Piasecki, Marek A. J.
    Seston, R.
    Štědrá, Veronika
    Winchester, J. A.
    Żelaźniewicz, Andrzej
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 2
Pages
    p. 359-360
Year
    1998
Notes
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    bazalt typu MORB
    chemismus hornin
    datování absolutní
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    metasedimenty
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    paleozoikum-spodní
    složení ultrabazické
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Bohemian
    Evidence
    Geochemcal
    Major
    Massif
    Paleozoic
    Re-assembly
    Recent
    Review
    Rifting
    Structural
    Within
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012