Record details

Title
    A structural reinterpretation of the enigmatic Carboniferous miospore Pteroretis Felix & Burbridge 1961 emend. Nov
Author
    Bek, Jiří
    McLean, D.
    Oliwkiewicz-Miklasinska, M.
    Owens, B.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Palynology
Vol./nr.
    Roč. 30, č. 1
Pages
    s. 17-32
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3013306, GA AV ČR
    Překlad názvu: Reinterpretace neobvyklé karbonské miospory Pteroretis Felix and Burbridge 1961 emend nov
    Rozsah: 16 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    biostratigraphy
    Carboniferous
    costate miospores
    cuppa structures
    Operculate
    taxonomy
Keyword
    1961
    Burbridge
    Carboniferous
    Emend
    Enigmatic
    Felix
    Miospore
    Nov
    Pteroretis
    Reinterpretation
    Structural
Abstract (in czech)
   Miosporový rod Pteroretis je emendován na základě výskytu výborně zachovalých miospor z Machrinash coalfiels ve Skotsku. Je prokázána přítomnost opercula a proto je rod řazen do infraturmy Epitygmati. Dále jsou popsány ostatní důležité morfologické prvky jako nepravidlené primární a sekundární retikulum, kuppa a tenké zony na koncích žeber.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012